ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.sapidcoffee.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας με διακριτικό τίτλο “SAPID COFFEE ROASTING Co.” με την επωνυμία Α.ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ – Γ.ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 997261548  Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ-ΤΕΪΟΥ-ΚΛΠ-ΕΜΠΟΡΙΑ).

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ΊΛΙΟΝ , ΔΩΔΩΝΗΣ 100, Τ.Κ. 13123.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι τιμές των προϊόντων όπου αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας είναι τελικές, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και σε Ευρώ (€).

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Ο χρήστης συναλλάσσεται με την Εταιρεία σύμφωνα με τις τιμολογιακές συνθήκες που ίσχυαν κατά το διάστημα της παραγγελίας , ανεξάρτητα από το αν αυτές μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα.